• Brambory

  Pečlivě vybrané odrůdy s vysokou konzumní kvalitou

 • Cibule

  Kvalitní žlutá a červená cibule vhodná na dlouhodobé skladování

 • Zelí

  Dodáváme zelí do vyhlášené křimické zelárny pana Lobkowicze

 • Obilí a olejniny

  Tradiční plodiny pěstujeme na 35 hektarech polí

Kvalitní plodiny z křimických polí

U nás hospodaříme podle správných pěstitelských zásad. Plodiny si sami pěstujeme od semen a hlíz až po finální produkt přímo na křimických polích. Pěstujeme výhradně odrůdy léty prověřené, které se hodí do našeho regionu, a dbáme přitom na vysokou konzumní kvalitu.

O nás

Soukromě hospodařit jsme začali v roce 1993 na popud našeho dědečka, který dostal navrácená pole v restituci a byl dlouholetým agronomem v dřívějším křimickém JZD. Začínali jsme na 0,5 hektarech orné půdy, kde jsme pěstovali zelí, brambory, mrkev, petržel, okurky a další druhy zeleniny.

V dnešní době hospodaříme na 45 hektarech, které máme z větší části pronajaté od křimických vlastníků, z toho na 10 hektarech pěstujeme zeleninu a na zbytku obilniny a olejniny. Hospodaříme podle správných pěstitelských zásad, a proto používáme veškerá hnojiva a případné postřiky s rozvahou a co nejšetrněji k životnímu prostředí. Důkazem toho jsou každoroční rozbory plodin na dusičnany a těžké kovy, ve kterých dosahujeme výborných výsledků, a naše hodnoty se pohybují hluboko pod povolenými limity.

Aktuálně

VYPRODÁNO – brambory, cibule i zelí

Brambory a cibule na uskladnění a zelí jsou již vyprodané.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás opět příští rok

Farma Křimice